Prihláška na rekvalifikačný kurz

Náš rekvalifikačný kurz (REPAS) kompetenčný kurz (KOMPAS+) poskytujeme v spolupráci s Úradom práce úplne bezplatne. Vás to bude stáť iba čas strávený s naším školiteľom. Avšak je potrebné pred začatím kurzu dodržať nasledovný postup:

Pre prihlásenie sa do nášho rekvalifikačného alebo kompetenčného kurzu je potrebné byť evidovaný na Úrade práce.

Ku každému záujemcovi pristupujeme individuálne a preto pred vyplnením žiadosti sa dohodneme na osobnej konzultácii.

Chcem sa stretnúť

Po vyplnení formulára Vás budeme do 24 hodín kontaktovať a dohodneme sa na čase osobnej konzultácie. 

V prípade, že máte záujem dohodnuť osobné stretnutie telefonicky, kontaktujte nás na telefonickom čísle 0902 562 444

Na osobnej konzultácii vypíšeme spoločne tlačivo potrebné pre Úrad práce a nastavíme pre Vás osnovu rekvalifikačného kurzu.

Vypísanú a podpísanú prihlášku je potrebné odniesť na Úrad práce – oddelenie vzdelávania. 

Po doručení vyplnenej prihlášky na Úrad práce má Úrad dobu 14 dní na jej posúdenie. Následne s Vami Úrad práce uzatvorí dohodu o začatí a podmienkach rekvalifikačného kurzu. 

Po podpísaní zmluvy s úradom práce nás kontaktujete na telefónnom čísle 0902 562 444 a dohodneme sa na termíne a začiatku rekvalifikačného alebo kompetenčného kurzu.

Nič nám nebude brániť v začatí kurzu a získavania vedomostí pre Váš ďalší rovoj.

Vedeli ste, že počas absolvovania kompetenčného kurzu máte nárok na príspevok vo výške 4,64€ za každý absolvovaný deň?